Najnovija Diskusija na Forumu

User Avatar on Forum
Author: Atena013 Date: Friday, 18 April 2014
User Avatar on Forum
Author: denikarabenc Date: Friday, 18 April 2014
User Avatar on Forum
Author: nemanjatony Date: Friday, 18 April 2014
User Avatar on Forum
Author: nemanjatony Date: Friday, 18 April 2014

3v3 and 4v4 Ladder View Hotfix

Quote from: Blizzard Entertainment
We recently implemented a hotfix to resolve an issue that caused some players to disconnect while viewing a full 100 team 3v3 or 4v4 ladder screen. The hotfix has reduced the number of viewable 4v4 teams to about 60, and viewable 3v3 teams to about 80.

We'll be resolving the disconnection issue in a future client patch which will then allow the full 100 team ladders to be viewable once more.

Add a comment

Cataclysm Tanaris

{yoogallery src=[/images/stories/news/cataclysm/zones/tanaris/map/] title=[Cataclysm Tanaris Map] width=[700] height=[300]}
U World of Warcraft: Cataclysm, Tanaris će biti zona levela 45-50. Steamwheedle Port je uništen, medjutim još uvek naseljen goblinima. Ovo će napraviti luku od Gadgetzana. Bornakk nam je nagovestio da "Neki goblini iz Tanarisa su mudro investirali pustinjsko imanje i "ubraće" beneficije kada Tanaris bude postala plaza". :)
Nove oblasti i promene koje su zahvatile Tanaris posle Cataclysme možete naći u daljem tekstu:
 • Dunemaul Compund - Severo-istočno se nalazi mali Hordin kamp, Dunemaul Recruitement Camp.
 • Eastmoon Ruins - uzeto od strane Southsea pirata.
 • Gadgetzan - obe putanje letenja su unutar grada, zemlja istočno je poplavljena i pristanište se sada nalazi na toj strani grada - brod je funkcionalan, ali i dalje nema destinaciju, brodovi Southsea pirata formiraju blokadu malo dalje, kod severne kapije se gradi brod.
 • The Gaping Chasm - sa severne strane grebena je neutralan hub zadataka sa putanjom letenja. Hub se zove Bootlegger Outpost.
 • Land's End Beach - istočno od Ulduma, planine su se urušile, spojivši taj kraj plaže sa ostatkom Tanarisa. Mali Alijansin kamp se ovde nalazi, Steelspark Station, vodjen gnomovima. Dalje uz plažu se nalazi i kamp Bilgewater preživelih, nasukanih na plaži
 • Lost Rigger Cove - pod napadom Goblina i Gnomova.
 • Sandsorrow Watch - pećina u blizini sa velikim škorpionom koji se zove Gargantapid. Severni deo  Sandsorrow sada sadrži neutralne hub zadatake.
 • Southbreak Shore - Southsea pirati su prosirili kamp niz plažu, sa još više brodova i šatora.
 • Southmoon Ruins - južno odavde je Alijansin hub zadataka sa fligh path-om, Gunstan's Dig. Izgleda da se Horda i Alijansa bore za ove ruševine.
 • Steamwheedle Port - poplavljeno, ima preživelih koji se drže vrhova gradjevina.
 • Thistleshrub Valley - neprijatelji su nestali, ali ima novog davalaca zadataka jedan od njih se zove Adarrah (level 82), i veliki kameni put koji predstavlja drugi ulaz u Uldum zonu.
 • Uldum - vrata su sada otvorena.
 • Valley of the Watchers - jugo-zapadno odavde nalazi se hub zadataka hordinih Blood Elfo-va sa flight path-om, Dawnrise Expedition.
 • Waterspring Field - poplavljeno.
 • Zalashji's Den - i dalje se tako zove, ali se ništa ne nalazi u pećini.
 • Ostalo - neki novi neprijatelji se mogu naći, uključujući i elitne Dune "crve", Sand Rattlers i Sand Lashers. Zbog poplave, još neke oblasti više nisu iznad vode: Noonshade Ruins i Wavestrider Beach.
 • Novi ljubimci huntera: Basking Cobra, Sunburst Adder, Dunemaul Broodlord (škorpija)

Video:

Screenshots:

{yoogallery src=[/images/stories/news/cataclysm/zones/tanaris/] width=[140] height=[100]}

Add a comment

Cataclysm Redridge Mountains

{yoogallery src=[/images/stories/news/cataclysm/zones/redridge/map/] title=[Cataclysm Redridge Mountains Map] width=[700] height=[300]}
Redridge će biti zona nivoa 15-20 u novom nastavku Cataclysm.
Nove oblasti i promene koje su zahvatile Redridge Mountains posle Cataclysme možete naći u daljem tekstu:
 • Alther's Mill - preuzeto od strane orc-ova Blackrock klana sa prilično velikim worg "oborom".
 • Blackrock Pass - sada tu patroliraju orc-ovi Blackrock klana i jedan elitni imenovani neprijatelj
 • Lake Everstill - Camp Everstill je dodat sa istočne strane, flight path, dok se na istočnoj strani popravljenog mosta nalaze puno Freshwater Eels.
 • Lakeridge Highway - gnolovi imaju više kampova jugo-istočno od Lakeshire-a. Prikriveni Blackrock lovci niže niz put.
 • Lakeshire - most je napokon popravljen!
 • Redrigde Canyons - elitni Ettin dodat u oblasti, Yowler se sada nalazi u svojoj otvorenoj jazbini.
 • Render's Valley - Blackrock camp je utvrdjen kulama i elitnim neprijateljima, uključujući i jahače na zmajevima.
 • Shalewind Canyon - Fligh Path je dodat.
 • Stonewatch - most sa zadnje strane je uništen, Keeshan's Post je utvrdjen preko prednjeg ulaza sa orc-ovima nabijenim na kolac, ceo Stonewatch, uključujući i malo utvrdjenje izgleda napušteno.
 • Three Corners - podignuta kula sa stražarima.
 • Tower of Ilgalar - zapečaćena magičnom kapijom.
 • Ostalo - Redrige Highway ide od Burning Steppes do Swamp of Sorrows iznad severo-istočnog dela Redridge. Sva mladunčad zmajeva su sklonjena.
 • Novi hunter ljubimci - Dire Condor, Redrige Fox, Redridge Fox Cub, Forest Stalker (fox)

Video:


Add a comment

Cataclysm Feralas

{yoogallery src=[/images/stories/news/cataclysm/zones/feralas/map/] title=[Cataclysm Feralas Map] width=[700] height=[300]}
U World Of Warcraft Cataclysm, Feralas će biti level zona 35-40. Thalanaar je poplavljen iz obližnjih Thousand Needles i Feathermoon utvrdjenje je napušteno nakon što su vode "progutale" Isle of Dread i delove Sardor ostrva. New Thalanaar je utvrdjen da zameni stari i novo Feathermoon utvrdjenje je napravljeno na kopnu Feralasa. 
Oblasti i promene Feralasa navedene su u nastavku:
 • Dire Maul - zapadno odatle se nalazi novi Hordin grad sa flight path-om, Stonemaul Hold. U brdima severno se nalazi veliko jezero sa napuštenom i zapaljenom Alijansinom kulom.
 • Dream Bough - severno odavde, na obalama  Jademir jezera je središte Alijanse sa flight path-om - Dreamer's Rest.
 • Feathermoon Stronghold - pravi je sada u ruševinama na ostrvu i trenutno je bojno polje izmedju Sentinels i Naga. Novo, veće utvrdjenje sa puno zadataka je napravljeno na kopnu.
 • Feral Scar Vale - nedirnutno .Istočno se nalazi nova Alijansina predstraža sa flight path-om, The Tower of Estulan.
 • The Forgotten Coast - nova lokacija Feathermoon utvrdjenja, koje zauzima veći deo centralne obale, Zorbin Fandazzle je premešten na glavni put.
 • Frayfeather Highlands - Hyppogryps su sada prijateljski nastrojeni, izuzev jednog, retkog.
 • Gordunni Outpost - istočno odavde, visoko u brdima nalazi se napušteno jezero i kamp Taurena.
 • Isle of Dread - potopljeno do dna okeana, još uvek može da se vidi, ali dobićete "Fatigue" obavestenje ako pokušate da doplivate.
 • Lower Wilds - sada ima i vrh koji se zove The Emerald Summit, Lower Wilds je naseljen korumpiranim drijadama.
 • Rage Scar Hold - netaknutno, zapadno se izgleda nalazi korumpirani Moonwell zelene boje.
 • Ruins of Isilden - netaknuto, istočno odavde se nalaze Darkmist ruševine, veoma dosadno i naseljeno Highborne duhovima, južno od ruševina, uz brdo koje vodi do Silithusa, je napušten kamp Taurena - u blizini je veoma veliko jezero koje se takodje vidi na mapi.
 • Ruins of Ravenwind - jugoistočno odavde je Hordin hub sa flight path-om, Camp Ataya.
 • Thalanaar - proširen i preimenovan u New Thalanaar, medjutim, pod konstantim napadom Grimtotem taurena i nije više hub zadataka / flight path.
 • Woodpaw Hills - istočno u brdima je mali kamp Alijanse sa flight path-om, Shadebough.

Video:

Screenshots:

{yoogallery src=[/images/stories/news/cataclysm/zones/feralas/] width=[140] height=[100]}

Add a comment

Cataclysm Northern Barrens

{yoogallery src=[/images/stories/news/cataclysm/zones/northernbarrens/map/] title=[Northern Barrens Map] width=[700] height=[300]}
Northern Barrens predstavlja servernu polovinu onoga što je nekada bio Barrens kakav smo ga nekad poznavali. Raspon Levela ostao je isti kao i originalan Barrens.
Promene na originalan Barrens u ovoj zoni navedene su u nastavku:
 • Boulder Lode Mine – zapadno odavde je novo predstražje Horde, Nozzlepot's Outpost, kompletno sa Flight Path-om
 • The Crossroads – južno odavde nekoliko Sunscale Lashtail napravili su velika gnezda na novim podeljenim brdima.
 • The Dry Hills – južno odavde je Great Divide, koji odvaja Northern Barrens od Southern Barrensa
 • Far Watch Post – južno u blizini obale nalazi se Southfury River i duboka Razormane prećina; Razormane su neuspešno napali gradjevine Horde, dok su neke uspeli da zapale.
 • Fray Island – sada ima pristanište i piratski brod
 • Grol'dom Farm – blago proširen, i napadnut od strane Quilboar
 • 'Humar the Pridelord' Tree – nenaseljen kamp je postavljen ovde za one koje žele da tamuju Humar (Hunter Pet)
 • Lushwater Oasis – prepolovljen zbog Great Divide
 • The Merchant Coast – Alliance je preuzela ovaj predeo, dodali su pristanište i brod (igrači ne mogu da ga koriste), kulu i mali prilog; Horda se nalaze iznad u brdima blizu Northwatch (mada je ovaj deo tehnički uvršćen u Southern Barrens)
 • Mor'shan Rampart – pod napadom Alliance
 • Southfury River – jedan od južnih obala reke je Ratchet NPC i Riverboat sa malim pristaništem
 • The Stagnant Oasis – u brdima jugo-istočno odavde je put koji vodi ka novom Horde NPC-u, Jerrik Highmountain.

Video:

Screenshots:

{yoogallery src=[/images/stories/news/cataclysm/zones/northernbarrens/] width=[140] height=[100]}

Add a comment

StarCraft II Top 200 - EU

Dnevne Blue Teme

Originally Posted by Blizzard Entertainment
HoT and DoT refresh (Source Re: What Warlocks would like to see answered)
Dots and hots adjust on the fly now when they're refreshed. There is less reason to try and get everything lined up perfectly for big numbers before you cast the spell. You'll be able to game it a little bit for the initial spell duration, but it won't refresh infinitely with the big numbers.

We have to rebalance the entire game anyway given the magnitude of the Cataclysm changes, so don't worry about being penalized for any old mechanics that may no longer be relevant. 

Healer mana balance (Source Re: What Warlocks would like to see answered)
Healer mana is completely balanced around encounter length. If we had 30 minute long encounters, this would be a problem, but we don't.

Warlock
Pet Scaling (Source Re: What Warlocks would like to see answered)
I verified that they do in fact scale. However, as I said the first time, you are unlikely to even be able to notice one way or the other so this seemed like an odd thing to be concerned about.

Likewise, the amount of dps loss due to pet scaling from a Destro warlock who stacked mastery and a Demo warlock who stacked mastery would probably be on the order of less than 1%.

Scaling is very important, but keep it in perspective. Forum posters have a tendency to over worry about the problem. If you were going to get gear that gave you 10,000 mastery, then the numbers would get out of whack, but that's not going to happen, at least before we rebalance everything again. The scaling only has to last for 3-4 raid tiers. Warlocks not scaling with crit or haste were very real problems. Situational pets not scaling with gear or pets in general not scaling from one secondary stat are going to have pretty small impacts on the numbers.

Demon Soul (Source Re: What Warlocks would like to see answered)
We understand the concern about Demon Soul. We added that based on early feedback that the Soul Shards were too utility focused and might be ignored on the typical boss fights. The design we have at the moment isn't final.  

Add a comment
 • ##########
Copyright © 2005 - 2014 AdriaCraft - Adriatic Gaming Community Fansite All right reserved / Sva prava zadržana.
Posetioci ovih stranica obavezuju se da će poštovati uslove iz Pravila o korišćenju web stranica adriacraft.net. Pročitajte tekst: Uslovi korišćenja.
Sponsors: Online Casino US